Phản hồi từ khách hàng của Hường Madam.Com SpiceHub
 • @Phạm Quang Sơn-3.11.2016


  " U bán hàng rất cute và em trai bán hàng cũng rất ngoan ".
 • @Long LV-3.11.2016


  " Thịt kho tàu rất ngon, mấy hôm nữa sẽ đặt hàng tiếp".
 • @Huyền Sally-5.11.2016


  "ngon a ơi. Mỗi tội mỗi mình e ăn. E để lâu nên hơi chua".
 • @Thuy Ngan Dang-6.11.2016


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ea, iusto, maxime, ullam autem a voluptate rem quos repudiandae.